Börja nu med data från Centric FinAcc

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • Finans

Centric FinAcc

Centric FinAcc är finansiell programvara som organiserar din administration, hanterar fordringsägare och gäldenärer samt övervakar ditt företags fordringar och skyldigheter. Detta finansiella paket fokuserar huvudsakligen på byggsektorn, så Centric förstår de branschspecifika särdragen förknippade med denna sektor.

BrightAnalytics gör det möjligt att samla in och centralisera information från olika datakällor på BrightAnalytics, även med denna finansiella programvara. Både finansiella och operativa siffror är aggregerade så att du kan fatta snabba och välgrundade beslut baserat på kombinerad data. Detta ger möjlighet att fokusera på det som verkligen räknas: att analysera data istället för att samla in data.

customer review
Den tid vi brukade lägga på att göra rapporter har nu rensats för att dyka djupare in i siffrorna.
– Dimka Buyse, Financial Controller
Läs mer…
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!