Raks-Logo-Official
Börja nu med data från Raks

Moduler

  • Verksamhetsrapportering
  • Finansiell rapportering

Kategori

  • CRM
  • ERP
  • Finans

Raks

Om Raks

Raks är ett programvarusystem som är avsett för produktions-, handels- och tjänsteföretag samt bokföringsbyråer. Programvaran hjälper företag att hantera t.ex. bokföring och ekonomi, försäljning och personalresurser.

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform. På så sätt kan du kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få fram de mest omfattande insikterna.

På BrightAnalytics-plattformen omvandlas data från Kingdee till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och scorecard som berättar den sanna historien bakom siffrorna. I BrightAnalytics är alla finansiella rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

”Excel har hjälpt oss länge, men vi har nått gränsen. Med BrightAnalytics har våra anställda alla rätt verktyg i sina egna händer.”
– Anke Ulens, VD
Logotyp Vivaldis Interim