Konsolideringsverktyget

Med BrightAnlatyics blir konsoliderad rapportering en bit av kakan. Med ett klick på en knapp elimineras IC-transaktioner, konsolideringsposter kan göras och deltaganden kan inkluderas.

Conso Structure niet zeker of je deze mag gebruiken

Konsolidering

Olika enheter, redovisningspaket, valutor och olika räkenskapsår? Skillnaderna är korrekt utjämnade och säkerställer en tydlig och tillförlitlig konsoliderad rapportering.

Både konsolideringsposter och extraredovisningsposter är möjliga i vårt konsolideringsverktyg. Dessa läggs in i systemet, såsom goodwillavskrivningar, och skrivs logiskt inte tillbaka till källdata.

Product screenshot intercompany eliminaties 1

Elimineringar mellan företag

Konsolideringsverktyget som är en del av ekonomimodulen upptäcker automatiskt koncerninterna poster och visualiserar dessa koncerninterna skillnader i en tydlig smartkarta.

Intercompany elimineringar utförs automatiskt med ett klick på en knapp!

Upptäck vårt konsolideringsverktyg?