Konsolideringsverktyget

Med BrightAnlatyics blir konsoliderad rapportering en bit av kakan. Med ett klick på en knapp elimineras IC-transaktioner, konsolideringsposter kan göras och deltaganden kan inkluderas.

Consolidation tool - BrightAnalytics

Konsolidering

Olika enheter, redovisningspaket, valutor och olika räkenskapsår? Skillnaderna är korrekt utjämnade och säkerställer en tydlig och tillförlitlig konsoliderad rapportering.

Både konsolideringsposter och extraredovisningsposter är möjliga i vårt konsolideringsverktyg. Dessa läggs in i systemet, såsom goodwillavskrivningar, och skrivs logiskt inte tillbaka till källdata.

Product screenshot intercompany eliminaties 1

Elimineringar mellan företag

Konsolideringsverktyget som är en del av ekonomimodulen upptäcker automatiskt koncerninterna poster och visualiserar dessa koncerninterna skillnader i en tydlig smartkarta.

Intercompany elimineringar utförs automatiskt med ett klick på en knapp!

Upptäck vårt konsolideringsverktyg?