Säkerhet och teknik.
Bright prioriteringar

Hos BrightAnalytics förstår vi att data utgör en viktig del av ert företag. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att er data är trygg och att alla risker begränsas. Med människor, teknik och med processer.

BrightAnalytics är certifierat enligt ISO 27001:2022

Wat is ISO 27001? 

Det är den högsta standarden för ett ISMS (Information securty….). Standarden säkerställer att organisationen har ett metodiskt tillvägagångssätt och ett ramverk för på plats för att skydda personlig och känslig information, hantera risker effektivt och uppfylla kraven för data skyddsföreskrifter.

Hur uppfyller BrigthAnalytics ISO 27001-standarderna?

Hos BrightAnalytics uppfyller vi inte bara ISO27001:2022-standarden, vi integrerar den också i kärnan av vår verksamhet för att säkerställa den högsta nivån av dataskydd för våra kunder. Så här uppnår vi det:

BC Certified logo ISO 27001 2022 RVA ENG zwart 1 1

atom-alt

Utveckling och handhavande av policys

Våra säkerhetsriktlinjer är omfattande, tydliga och följs strikt inom vår organisation. Vi utvärderar och uppdaterar dessa riktlinjer regelbundet för att fortsätta anpassa oss till de ständiga förändringarna inom datasäkerhet och säkerställer att de uppfyller ISO 27001:2022-standarderna.

atom-alt (2)

Omfattande riskhantering

Vi tillämpar en proaktiv strategi inom riskhantering där vi kontiuerligt identifierar, analyserar och hanterar potentiella säkerhetshot.
Detta inkluderar regelbundna riskutvärderinger och genomförande av strategiska åtgärder för att minska identifierade risker.

atom-alt (5)

Medarbetarutbildning och medvetenhet

Eftersom vi förstår att mänskliga faktorer spelar en väsentlig roll inom datasäkerhet, organiserar vi omfattande och kontinuerliga utbildningsprogram för vår personal. Dessa program är utformade för att främja en säkerhetskultur och säkerställa att alla teammedlemmar har kunskapen och färdigheterna för att upprätthålla våra säkerhetsstandarder.

atom-alt (1)

Åtkomstkontroller

Åtkomst till känslig information är strikt reglerad och kontinuerligt övervakad. Vi använder en lagerbaserad åtkomstmodell där individer endast har tillgång till den information som krävs för deras funktion. Detta förstärks genom användning av flerfaktorsautentisering och regelbundna åtkomstkontroller.

atom-alt (3)

Incidenthantering och återställning

Vid en osannolik säkerhetsincident har vi en handlingsplan tillhanda. Denna plan gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt agera samt begränsa eventuella konsekvenser, vilket minimerar potentiell skada för våra kunder. 

atom-alt

Kontinuerlig övervakning och granskning

Våra säkerhetssystem och processer övervakas kontinuerligt och genomgår regelbundna interna och externa revisioner. Detta hjälper oss att uppfylla ISO 27001:2022-standarderna och snabbt identifiera och åtgärda eventuella potientiella svagheter.

hFPpCT0sC 1024x576 1

Datasäkerhet och överensstämmelse

På BrightAnalytics ger vi er den högsta möjliga säkerheten för er data genom att säkert förvara den i ett toppmodernt datacenter (också ISO 27001-certifierat) i Belgien. Det strategiska valet erbjuder inte bara robust skydd och optimal anslutning, utan följer även den strikta lagstiftningen för dataskydd från Europeiska unionen, inklusive GDPR. Vårt åtagande att följa dessa standarder återspeglar vårt löfte om förtroende och transparens. Vi ger er tillförlitlighet i hanteringen av er känsliga information.

Dataskyldighet

Vi tar ert förtroende att låta oss hantera er data på stort allvar. ISO 27001-certifieringen är ett bevis på vår strävan efter datasäkerhet. Men det handlar inte bara om efterlevnad; det handlar om att bygga en kultur av säkerhet och transparens på varje nivå inom vår organisation.

Kontinuerlig förbättring

Vi tror på kontinuerlig förbättring. Vår resa slutar inte med att vi erhåller ISO 27001-certifieringen. Vi är engagerade i regelbunden utvärdering och uppdatering av våra säkerhetspraxis för att säkerställa att vi alltid är ledande inom datasäkerhet.

 

Några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Våra utvecklare och affärsanalytiker står bakom dig.