Kassaflödesanalys

BrightAnalytics avslöjar verkligheten i ditt kassaflöde.

Cash view cashflow statement

“Revenue is vanity, profit is health, but cash is reality.” Få en tydlig inblick i ditt företags kassarörelser tack vare kassaflödesanalysen.

Kassaflödesanalysen är en modul som är en standarddel i grundmodulen.

BrightAnalytics låter dig kombinera oändliga siffror från olika datakällor. Aldrig tidigare har du kunnat närma dig så perfekt ditt företags tillstånd i form av kontanter, nu och i en nära framtid

“Uppgifterna visualiseras i tydliga kassaflödesrapporter och ger både ledning och aktieägare en kontinuerlig inblick i företagets ekonomiska resultat.”
– Philippe Van Den Bossche, CFO Services Manager (VGD)
House of Talents logotyp

Upptäck vår kontantmodul?

  • Vem är BrightAnalytics?

    BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

  • Vad är ledningsrapportering?

    Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.

  • Vad erbjuder BrightAnalytics angående kassarapportering?

    Kassamodulen i BrightAnalytics består å ena sidan av åldringarna (kundleverantörer) och kassaprognosen. Detta kan valfritt läggas till plattformen. Ju rikare vi gör datakällan, desto fler trender kan du förutsäga i samband med kontanter.