Kassaflödesanalys

BrightAnalytics avslöjar verkligheten i ditt kassaflöde.

Cash view cashflow statement

”Revenue is vanity, profit is health, but cash is reality.” Få en tydlig inblick i ditt företags kassarörelser tack vare kassaflödesanalysen.

Kassaflödesanalysen är en modul som är en standarddel i grundmodulen.

BrightAnalytics låter dig kombinera oändliga siffror från olika datakällor. Aldrig tidigare har du kunnat närma dig så perfekt ditt företags tillstånd i form av kontanter, nu och i en nära framtid

”Uppgifterna visualiseras i tydliga kassaflödesrapporter och ger både ledning och aktieägare en kontinuerlig inblick i företagets ekonomiska resultat.”
– Philippe Van Den Bossche, CFO Services Manager (VGD)
House of Talents logotyp

Upptäck vår kontantmodul?