Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats ägs av BrightAnalytics BV.

Kontakt och registrerat kontor:
Bruggesteenweg 311A / 2.2, 8830 Hooglede

På telefon: +32(0)51 80 03 70
E-post: hello@brightanalytics.eu

Företagsnummer: BE-0555.899.773

Genom att gå in på och använda webbplatsen samtycker du uttryckligen till följande villkor.

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats, inklusive varumärken, logotyper, ritningar, data, produkt- eller företagsnamn, texter, bilder etc. är skyddade av immateriella rättigheter och tillhör B-Bright eller berättigad tredje part.

Ansvarsbegränsning

Informationen på webbplatsen är av generell karaktär. Informationen är inte anpassad till personliga eller specifika omständigheter och kan därför inte betraktas som personlig, professionell eller juridisk rådgivning till användaren.

BrightAnalytics gör stora ansträngningar för att säkerställa att informationen som görs tillgänglig är fullständig, korrekt, korrekt och uppdaterad. Trots dessa ansträngningar kan felaktigheter förekomma i den information som görs tillgänglig. Skulle den tillhandahållna informationen innehålla fel eller om specifik information på eller genom webbplatsen inte är tillgänglig, kommer BrightAnalytics att göra allt för att rätta till denna situation så snart som möjligt.

BrightAnalytics kan inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som uppstår från användningen av informationen på denna webbplats.

Om du hittar några felaktigheter i informationen som tillhandahålls via webbplatsen kan du kontakta webbplatsens administratör.

Innehållet på webbplatsen (inklusive länkar) kan när som helst anpassas, ändras eller kompletteras utan förvarning eller meddelande. B-Bright ger inga garantier för att webbplatsen fungerar korrekt och kan inte hållas ansvarig på något sätt för dåligt fungerande eller tillfällig (o)tillgänglighet av webbplatsen eller för någon form av skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå från åtkomst till eller användning av webbplatsen.

BrightAnalytics kan inte i något fall hållas ansvarigt gentemot någon direkt eller indirekt, särskilt eller på annat sätt för skador som orsakats av användningen av denna webbplats eller annan, särskilt till följd av länkar eller hyperlänkar, inklusive, utan begränsning, alla förluster, arbetsavbrott , skada på program eller annan data på datorsystemet, på utrustning, programvara eller annan av användaren.

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser eller sidor från tredje part, eller hänvisa till dem indirekt. Placeringen av länkar till dessa webbplatser eller sidor innebär inte på något sätt något implicit godkännande av deras innehåll.

BrightAnalytics förklarar uttryckligen att det inte har någon kontroll över innehållet eller andra egenskaper hos dessa webbplatser och kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt för deras innehåll eller egenskaper eller för någon annan form av skada till följd av deras användning.

Tillämplig lag och behöriga domstolar.

Denna webbplats regleras av belgisk lag. I händelse av en tvist är endast domstolarna i distriktet RPR Kortrijk behöriga.

Integritetspolicy

BrightAnalytics lägger stor vikt vid din integritet. Även om det mesta av informationen på denna webbplats är tillgänglig utan att behöva lämna personlig information, är det möjligt att användaren kan bli ombedd att lämna personlig information. Denna information kommer endast att användas i samband med vår kundhantering. Användaren kan, kostnadsfritt och på begäran, alltid motsätta sig att hans uppgifter används för direktmarknadsföring. För detta ändamål kommer han att vända sig till BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede eller via hello@brightanalytics.eu. Dina personuppgifter kommer aldrig att vidarebefordras till tredje part (om så är fallet, ange till vem).

I enlighet med lagen av 1992-12-08 om behandling av personuppgifter har användaren en laglig rätt att inspektera och eventuellt rätta sina personuppgifter. Med förbehåll för bevis på identitet (kopia av identitetskort), kan du kostnadsfritt få en skriftlig, daterad och undertecknad begäran till BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede eller via hello@brightanalytics.eu för skriftlig kommunikation av dina personuppgifter. Vid behov kan du också be att få korrigera uppgifterna som är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta.

BrightAnalytics kan samla in anonym eller aggregerad information av icke-personlig karaktär, såsom webbläsartyp eller IP-adress, operativsystemet du använder eller domännamnet på webbplatsen från vilken du kom till vår webbplats eller genom vilken du lämnar den. Detta gör att vi kontinuerligt kan optimera vår webbplats för användarna.

Användningen av cookies.

Under ett besök på webbplatsen kan cookies placeras på din dators hårddisk i det enda syftet att bättre anpassa webbplatsen till behoven hos återkommande besökare. Dessa minifiler eller cookies används inte för att spåra besökarens surfvanor på andra webbplatser. Din webbläsare tillåter dig att förhindra användningen av cookies, att få en varning när en cookie installeras eller att ta bort cookies från din hårddisk i efterhand. Se hjälpfunktionen i din webbläsare.