Ledningsrapportering för ekonomi, verksamhet och ESG

Plug & play lösning för konsoliderad ledningsrapportering. Tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och styrkort berättar den sanna historien bakom siffrorna.

Att mäta är att veta, att veta är att växa

Centralisera alla operativa och finansiella data på ett smart sätt i en gemensam plattform och kombinera dessa siffror oändligt för att komma fram till de mest inkluderande insikterna.

Managementrapporter och användarvänliga instrumentpaneler ger en mängd information och ger insikt i hela organisationens prestanda – över divisioner, verksamheter och enheter.

pLGTurBzaWV 1

Finansiell rapportering

BrightAnalytics är verktyget för finansiell rapportering som går bortom standard finansiella mått. Från datainsamling från många källor till finansiella rapporter, budgetering, prognoser, konsolidering. Du kan integrera arbetsflöden, hantera bokföringsposter, hantera allokeringsprocesser… Vi tillhandahåller de appar du behöver för:

 • Managementrapportering
 • Budgetering och prognostisering
 • Likviditetshantering
 • Konsolidering
 • Operationella insikter
Mock up apps 14

Operativ rapportering

Vår BrightSync integrerar med olika datakällor som CRM, ERP och tidregistreringssystem som används av ett företag. De operativa insikter plattformen tillhandahåller sträcker sig långt bortom finansiella siffror. Den ger dig en omfattande översikt dagligen om hur verksamheten presterar ur ett operativt perspektiv. Det omfattar allt från operativ excellens till arbetsflödet inom specifika affärsområden i organisationen. Ge olika användare tillgång till sina nyckeltal så att de kan övervaka sin egen prestation.

 • Faktureringsförmåga
 • SaaS-Metrics
 • Marginalrapportering
 • Försäljningsaktivitet
 • Projektrapportering
Ontwerp zonder titel 35

ESG-rapportering

Hantera dina miljömässiga, sociala och styrelserelaterade ansvar. Med våra ESG-appar kan du effektivisera dina ESG-rapporteringsprocesser och säkerställa smidig följsamhet av lagliga skyldigheter med minimal ansträngning.

 • ESG-hantering
 • Mät din ESG-prestanda med anpassade KPI:er och statistik.
 • Fordonsadministration

Våra lösningar

5 e1718701335354

Finans & Kassa

Centralisera alla bokföringssystem på ett kraftfullt rapporteringsverktyg. Med vår automatiserade konsoliderade managementrapportering kommer ditt finansteam alltid ha tillgång till korrekta siffror.

6 e1718701355418

Operationell Rapportering

Centralisera all operationell och ekonomisk data i ett gemensamt rapporteringsverktyg. Kombinera dessa siffror obegränsat för att få de mest omfattande insikterna. Från försäljnings- och marginalrapportering till HR och rapportering om fakturerbarhet.

Ontwerp zonder titel 32 e1718702892818

ESG

Hantera dina miljömässiga, sociala och styrelserelaterade ansvar. Med våra ESG-appar kan du effektivisera dina ESG-rapporteringsprocesser och säkerställa smidig följsamhet av lagliga skyldigheter med minimal ansträngning.

flower logo e1714462652282

Säkerhet och teknik. Bright prioriteringar

BrightAnalytics garanterar säkerheten för dina data. Dag ut, dag in, arbetar vi med säkerhet genom människor, teknik och processer.

 • Vilka är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

 • Är BrightAnalytics en lösning för komplexa företag?

  BrightAnalytics är en lösning för alla företag: komplexa eller icke-komplexa. Lösningen växer med företaget. BrightAnalytics är också idealiskt för företag med mycket komplexitet, såsom flera företag, olika valutor, konsolidering, etc.

 • Vad är ledningsrapportering?

  Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.

 • Vad är finansiell rapportering?

  Finansiella rapporter ger inblick i hur företaget mår, i det här fallet mer specifikt dess ekonomiska status.

 • Vad är operativ rapportering?

  Operativa rapporter ger insikt i ditt företags operativa KPI:er, såsom konsultlönsamhet, tidsprestanda, försäljning, produktlivscykel…