Börja nu med data från Profacts

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • Finans

Profacts

Profacts är en innovativ marknadsundersökningsbyrå som erbjuder ett brett utbud av forskningslösningar, samt stöd kring datainsamling och analys.

BrightAnalytics etablerar en koppling till Profacts och centraliserar både finansiell och operativ data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera ledningsrapporteringen. Med BrightAnalytics får du en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Och eftersom verktyget ansluter direkt till vårt bokföringspaket via en automatisk synkronisering vet vi att siffrorna alltid stämmer.”
– Ralph Van Tongelen, ekonomichef
November fem logotyp