SAP ERP-logo
Börja nu med data från SAP ERP

Moduler

  • Finansiell rapportering
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

SAP ERP

Integrationen

BrightAnalytics kan anslutas sömlöst till SAP ERP och över 120 andra system och programvaror. Detta gör det möjligt för BrightAnalytics att centralisera all finansiell och operativ data i en enda plattform. De intuitiva och visuellt starka instrumentpanelerna genereras automatiskt och ger omedelbar insikt i företagets resultat.

I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och mycket mer!

Om SAP ERP 6.0 och SAP

SAP ERP 6.0 är en integrerad ERP-programvara som riktar sig till medelstora och stora organisationer inom alla branscher och sektorer. Programvaran kartlägger alla affärsprocesser i en organisation, t.ex. produktion, HR, försäljning och så vidare.

SAP är ursprungligen ett tyskt företag och är marknadsledande inom ERP-programvara och hjälper företag av alla storlekar inom olika branscher. BrightAnalytics kan anslutas till olika SAP-paket, inklusive SAP ERP 6.0 både med och utan BSEG . Andra SAP-integrationer:

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp