SAP ERP-logo
Börja nu med data från SAP ERP

Moduler

 • Finansiell rapportering
 • Verksamhetsrapportering

Kategori

 • ERP
 • Finans

SAP ERP

Integrationen

BrightAnalytics kan anslutas sömlöst till SAP ERP och över 120 andra system och programvaror. Detta gör det möjligt för BrightAnalytics att centralisera all finansiell och operativ data i en enda plattform. De intuitiva och visuellt starka instrumentpanelerna genereras automatiskt och ger omedelbar insikt i företagets resultat.

I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och mycket mer!

Om SAP ERP 6.0 och SAP

SAP ERP 6.0 är en integrerad ERP-programvara som riktar sig till medelstora och stora organisationer inom alla branscher och sektorer. Programvaran kartlägger alla affärsprocesser i en organisation, t.ex. produktion, HR, försäljning och så vidare.

SAP är ursprungligen ett tyskt företag och är marknadsledande inom ERP-programvara och hjälper företag av alla storlekar inom olika branscher. BrightAnalytics kan anslutas till olika SAP-paket, inklusive SAP ERP 6.0 både med och utan BSEG . Andra SAP-integrationer:

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

“Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp
 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Detta är endast möjligt efter kontakt med 1 av våra kundframgångskollegor. De bildar bryggan mellan kund- och affärsanalytiker, så anslutningen av dina paket går smidigt.