HR Analytics blir äntligen en barnlek

Partena Professional och BrightAnalytics slår sig samman för att sätta HR-analyser under lupp!
”Det finns ett behov av ett användarvänligt rapporteringsverktyg för att få fram tydliga insikter och rekommendationer inom personalpolitiken och för att fastställa inriktning och strategi.” – Partena Professional.

Inte bara ekonomi och kontanter utan även HR-data

Förutom finans- och kassarapportering är HR-analyser lika nödvändiga. Partena Professional märkte en tydlig efterfrågan på marknaden när det gäller HR-rapportering: ”Det finns ett behov av ett användarvänligt rapporteringsverktyg för att få tydliga insikter och rekommendationer i HR-politiken och för att fastställa inriktning och strategi.”

Generellt sett orsakar HR-rapportering mycket frustration i företagen. Ofta är de inte särskilt avancerade inom HR-analys eller HR-rapportering. Detta står i kontrast till exempelvis kopplingar till redovisningssystem och ERP-system. När det gäller HR-rapportering inrättar företagen ofta sina egna system genom att ladda upp en csv- eller xls-fil och koppla sitt eget datalager till BI-verktyg. Detta är dock tidskrävande och det krävs ofta specialister för att hitta en väg genom datamassan. Dessutom är det ofta svårt att synkronisera data och säkerheten för de ofta känsliga uppgifterna spelar en ännu viktigare roll.

BrightAnalytics som en del av lösningen

Partena Professional vill ytterligare hjälpa sina kunder att förbereda sig för framtiden. ”Tillsammans med BrightAnalytics vill vi möta dessa behov och erbjuda våra kunder ett intuitivt och flexibelt verktyg.” Den nya och intuitiva HR Analytics-modulen på BrightAnalytics-plattformen ger ett användarvänligt sätt att få tillgång till data utan behov av en IT- eller dataexpert. Både analysen av personaldata och den grafiska framställningen av dem blir en barnlek.

360-graders vy av hela organisationen

BrightAnalytics erbjuder i sin tur möjligheten till en 360°-översikt över hela organisationen. HR-modulen som innehåller tre rapporteringsområden (Heacount, Absenteeism och Compensation & Benefits) kan utvidgas perfekt till att integrera ekonomi, försäljning och så vidare. Ytterligare rapporter kan läggas till när som helst på ett relativt enkelt sätt.

Partena Professional logotyp

Om Partena Professional

Partena Professional är en tjänsteleverantör som fokuserar på entreprenörskap och personalförvaltning. Partena Professional stöder och vägleder startupföretag, små och medelstora företag samt stora företag i deras administrativa förfaranden och personalpolitik. Tjänsterna omfattar personaladministration och förvaltning av barnbidrag, läkarundersökningar vid frånvaro, utbildning med mera.

logo flower

Om BrightAnalytics

BrightAnalytics är verktyget för intuitiv, tillförlitlig och snabb konsoliderad ledningsrapportering. Finansiella, operativa och kontantdata samlas in i plattformen och ger omedelbar och tydlig insikt i företagets resultat. På så sätt får man en 360°-vy över hela organisationen och användarna kan när som helst och var som helst ta del av organisationens finansiella och operativa KPI:er.

Bli en del av vårt växande partnernätverk?

  • Vem är BrightAnalytics?

    BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

  • Vem är målgruppen för BrightAnalytics?

    BrightAnalytics fokuserar på de finansiella profilerna i organisationen som är involverade i rapporteringen. Vårt fokus ligger på VD:arna och CFO:erna inom organisationen.

  • Vad är ledningsrapportering?

    Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.