5 skäl till varför företag väljer BrightAnalytics

Först och främst vill vi tacka teamet på Mercur. Precis som vi såg de ett problem på marknaden och utvecklade en lösning för konsoliderad rapportering.

Är du redo att lära dig mer om BrightAnalytics som ett alternativ till Mercur?
Ta reda på det nedan!

5 skäl till varför företag väljer BrightAnalytics för sin ledningsrapportering

1. Perfekt skräddarsydd för din verksamhet

BrightAnalytics-plattformen är ett lager ovanpå dina system (redovisningssystem / ERP / CRM / ATS / etc.) Plattformen är direkt kopplad till dessa system, vilket gör att du kan skifta fokus från att samla in till att analysera data och generera värdefulla insikter.

All logik är redan inbyggd i plattformen, så du kan börja automatisera din rapportering direkt. De tre modulerna i BrightAnalytics samlar alla finansiella och operativa data i transparenta och lättanvända instrumentpaneler, vilket ger dig en 360°-vy av hela organisationen.

Mercur-alternativet - BrightAnalytics rapporteringsmoduler: finansiell rapportering, likviditetsrapportering och operativ rapportering

2. Ett snabbt, intuitivt och dynamiskt gränssnitt

Mercur Alternative - Intuitivt och lättanvänt gränssnitt för BrightAnalytics

Den feedback vi får från vår breda kundbas är att vårt verktyg är lätt att använda för både finansiella och icke-finansiella organisationer. Med bara en halv dags utbildning är du igång på nolltid.

Du kan enkelt göra ändringar i strukturer, mappningar, instrumentpaneler, användaråtkomst osv. Vi lägger nycklarna i dina händer. Detta står i kontrast till klassiska BI-verktyg, där alla ändringar måste göras av en intern eller extern specialist.

Men låt dig inte vilseledas, en lättanvänd produkt betyder inte enkel. BrightAnalytics-verktyget har utvecklats under årens lopp för att automatisera komplexa fall med bara några få klick.

Med BrightAnalytics kan ni slice and dice, leka med olika analytiska dimensioner och borra er ner till bokföringsinformation och skannade fakturor. När IK-elimineringar inte balanserar till noll, tillhandahåller vi ett
verktyg för jämförelse mellan företag
där du kan identifiera alla saknade poster på några sekunder. Du behöver inte längre slösa tid på att hitta fel i dina bokföringspaket.

3. tillförlitlig och integrerad

Mercur Alternative - Automatiserad hälsokontroll av BrightAnalytics

BrightAnalytics säkerställer att data på plattformen alltid är 100% kompatibla med källsystemet (bokföring, ERP eller CRM-paket). Den inbyggda hälsokontrollen säkerställer att det inte finns några avvikelser mellan vad som har rapporterats och vad som har bokförts. Om du till exempel skapar ett nytt GL-konto i ditt programvarupaket får du ett e-postmeddelande om att du måste mappa till rätt resultatstruktur.

Har vi nämnt att vi kan ansluta till alla system (både molnbaserade och lokala)? Idag har vi över
150 integrationer
tillgängliga. Om ditt programvarupaket inte finns med på listan är vi stolta över att kunna erbjuda anslutning inom några dagar – det är bara vårt jobb.

BrightAnalytics synkroniserar data varje natt mellan ditt källsystem och plattformen, så att du alltid kan se de senaste tillgängliga uppgifterna. Under avslutande perioder kan du till och med göra detta flera gånger om dagen för att kontrollera det slutliga resultatet baserat på de sista bokföringsposterna. Tryck helt enkelt på “Uppdatera”.

4. 360°-rapportering, tillgänglig när som helst, var som helst

Mercur alternativ - Få en 360° vy av din organisation med den extra modulen för operativ rapportering

BrightAnalytics-plattformen är inte begränsad till finansiell rapportering. Du kan också följa upp kassa- och operativ KPI-rapportering. Det ger dig en 360° överblick över din organisation.

Vår kassalösning består av klient- och kundtransaktioner å ena sidan och en kassaprognos å andra sidan. När det gäller operativ rapportering ansluter vi ERP-, CRM-, tidrapporterings-, ATS- och TMS-system för att få insikt i marginaler, toppkunder, försäljningskanaler, fakturerbara timmar, projektdetaljer etc. Om du har data tillgängliga i ett system, datalager eller Excel – kan vi skapa olika vyer och insikter som är värdefulla för din verksamhet.

5. Åtagande

Mercur alternativ - Åtkomstkontroll med BrightAnalytics

En molnbaserad lösning erbjuder många fördelar. Det kanske största är det engagemang och ägarskap som du skapar i din organisation. Med BrightAnalytics-plattformen kan du ge åtkomst till flera personer och begränsa vad de kan se.

“Med BrightAnalytics ser vi var vi bäst kan distribuera våra medarbetare, analysera enskilda projekt eller jämföra våra webbplatser.”
– Stijn Degriek, VD
Codit logotyp

Vårt team är här för att ge dig en personlig och utmärkt service.

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Vem är målgruppen för BrightAnalytics?

  BrightAnalytics fokuserar på de finansiella profilerna i organisationen som är involverade i rapporteringen. Vårt fokus ligger på VD:arna och CFO:erna inom organisationen.