Skräddarsydda företagspriser

På BrightAnalytics inser vi att varje företag är unikt. Vi kartlägger företagets storlek och komplexitet samt de specifika behoven för att kunna tillhandahålla den optimala ledningsrapporteringslösningen.

Antal företag

8 företag

Konsoliderad årsomsättning

kr 500 M
8100 kr / month

Eliminera koncerninterna transaktioner med ett klick på en knapp och se resultat utan intercompanies.

Läs mer

Få enhetlig rapportering från olika valutor, obegränsat antal.

Läs mer

Låt åldringar flöda automatiskt från ditt bokföringspaket, och få inblick i det aktuella förfallobalansen.

Läs mer

Förutsäg din kassaposition baserat på budgetar i affärsplanen såsom förväntad försäljning och kostnader.

Läs mer

Ledningsrapportering

 • P&L
 • B/S
 • Förhållande
 • Kassaflödesanalys
 • Budget
 • Kartlägg mängder
 • Konsolidering

Kontakter

 • Molnkontakt
 • En lokal redovisningsbyrå
 • Ladda upp Excel
 • Anslutning till lokalt systemföretag
 • Koppling till okända affärssystem, redovisning och CRM-system

Systemet

 • Uppdatera
 • Rullande vyer över flera perioder
 • Aggregation över flera företag
 • Drilldown upp till journalanteckning
 • Fullständiga bokslut filtrerade på analytiska taggar
 • Aggregation över flera analytiska taggar
8100 kr / month

Några ytterligare frågor?

Tveka inte att kontakta oss och berätta allt om ditt företag.