Power BI vs BrightAnalytics: Vilket verktyg passar mina behov?

Vi får ofta frågan “vad är skillnaden mellan BrightAnalytics och Power BI?”. Om vi tittar på några av våra kunder ser vi att verktygen ofta samexisterar. En CFO och en dataanalytiker har helt olika behov. Nyfiken på att lära dig mer om BrightAnalytics och Power BI? Läs då nedan!

Låter begrepp som DAX-formler, kuber och datatransformation via ETL bekanta för dig?

Letar du efter:

 • Ett verktyg som hjälper dig med utforskning för att hitta rätt i ett berg av data?
 • Verktyg för att göra ad hoc-analyser enklare?
 • Sätt att experimentera med KPIer?
 • Ett visualiseringsverktyg (för data) där du själv gör länken till en datakälla?
 • Visualiseringsalternativ för att göra KPI:er begripliga för flera intressenter?

Är följande frågor en del av ditt ansvar?

 • Ansluta till moln och/eller lokala system (via APIer)?
 • Bygga, mata och underhålla datamodeller?
 • Utforska data samt etablera ömsesidiga relationer?
 • Letar du efter rätt affärsförare?
 • Översätta data till förståeliga KPIer?
 • Organisera och visualisera data med hjälp av tabeller och formler?
Är alla dessa saker igenkännbara för dig?

Då är Power BI ett bra val för dig! Med Power BI kan du själv ansluta till datakällan och därmed visuellt presentera din data. Med din kunskap om DAX-formler och tabeller kan du skapa en visuell översikt över dina data via instrumentpaneler. Baserat på en datastrategi och tillgänglig data kan du börja modellera och justera den. Du kan sedan analysera dina rensade data i verktyget. Din data kan moduleras med hjälp av formler eller genom att koppla datamängder och du kan sedan tolka och utforska dessa data via ad hoc-analyser.

Låter finansiella begrepp som EBITDA, bruttomarginal, kassaflöde, budgetering och konsolidering bekanta för dig?

Letar du efter:

 • Automatisering av din ekonomistyrningsrapportering?
 • Snabba vinster?
 • Kristallklar insikt i dina finansiella KPIer?
 • Direkt integration med ett eller flera bokföringspaket?
 • Tillgång var som helst och när som helst till en central rapporteringsplattform med inbäddad finansiell logik och med möjlighet att borra ner till detaljnivå?
 • Ett verktyg som är intuitivt nog att hantera dig själv?
 • Finansiella rapporter (P&L/resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, budgetering, konsolidering och prognoser) i anpassade valutor och skräddarsydda för ditt företag?
 • Aggregerade och konsoliderade översikter med hänsyn till analytiska dimensioner (kostnadsställen, resultatenheter, avdelningar, affärsområden, etc.)?

Är följande frågor en del av ditt ansvar?

 • Generera finansiella rapporter på en aggregerad och konsoliderad nivå?
 • Budgetering och kassaprognoser?
 • Vill du göra djupgående analyser av ekonomiska siffror?
 • Konvertera företagsekonomiska insikter till konkreta handlingspunkter?
 • Bestämma affärsstrategin baserat på finansiella insikter?
 • Ansvarar du för månadsavslut och månadsrapportering?
 • Analyserar du månads-, halvårs- och årssiffrorna?
 • Du säkerställer kontinuerliga förbättringar av nuvarande processer och system och bidrar till den digitala transformationen av ekonomiavdelningen?
 • Stöder du nya affärscases och investeringsprojekt med ekonomisk insats?
Svarade du “Ja” på dessa frågor?

Då kan BrightAnalytics hjälpa dig att fatta bättre och framför allt välgrundade strategiska beslut. Med BrightAnalytics-plattformen kan du automatisera din finansiella rapportering. Som ett resultat förlorar du inte längre tid med manuellt arbete och du kan omedelbart dyka in i figurerna och extrahera de viktigaste insikterna åt dig. Dessutom kopplar BrightAnalytics enkelt till olika mjukvaror/redovisningspaket, så att alla siffror hamnar i ett överskådligt verktyg. Och du behöver inte oroa dig för de underliggande frågorna heller.

Nyfiken på hur Power BI och BrightAnalytics kan samexistera?

Läs Van Roeys vittnesmål här:

Vill du lära dig mer om möjligheterna med BrightAnalytics?

Begär en demo här så hjälper vi dig gärna:

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Är BrightAnalytics en lösning för komplexa företag?

  BrightAnalytics är en lösning för alla företag: komplexa eller icke-komplexa. Lösningen växer med företaget. BrightAnalytics är också idealiskt för företag med mycket komplexitet, såsom flera företag, olika valutor, konsolidering, etc.

 • Vad är finansiell rapportering?

  Finansiella rapporter ger inblick i hur företaget mår, i det här fallet mer specifikt dess ekonomiska status.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.