Den kombinerade kraften hos FundStar och BrightAnalytics

Analysera avkastningen på dina fastighetsinvesteringar med FundStar, som är helt integrerat med den finansiella informationen från BrightAnalytics.

BrightAnalytics (automatiserad förvaltningsrapportering) i kombination med FundStar ger en modulär lösning som kan avslöja alla detaljer om din fastighetsportföljs resultat. Både kvantitativt (avkastning, riktmärken) och kvalitativt (hållbarhet, kvalitetspoäng). Upplev synergin av data och analyser med BrightAnalytics och FundStar integrerat i din pålitliga BrightAnalytics-miljö.

FundStar och BrightAnalytics är en logisk integrering av verktyg och visualiseringar som alla fastighetsexperter använder:

Resultatanalys_FundStar och BrightAnalytics partnerskap

FundStar Performance Analysis

FundStar Performance Analysis är en modul som hjälper dig att få grepp om fonder och portföljer. Svara på alla frågor om lönsamhet med några få klick och lös lönsamhetsproblem på nolltid med hjälp av automatiserade rapporter.

Scenarioanalys_FundStar och BrightAnalytics partnerskap

FundStar Scenario Analysis

Få insikt i den framtida utvecklingen av din fond eller portfölj och skapa den optimala fastighetsstrategin med Fundstar Scenario Analysis. Modulen erbjuder ett stort antal olika datavisualiseringar för att ge analyserna ännu mer sammanhang.

Investerarportal_FundStar och BrightAnalytics partnerskap_01

FundStar Investor Portal

FundStar Investor Portal ger investerare insyn i de senaste rapporterna. På så sätt bygger du förtroende hos potentiella investerare och skapar öppenhet och förtroende hos befintliga kunder.

FundStar_logo

Mer om FundStar

FundStar är ett programvaruföretag baserat i Nederländerna som ger fastighetsbolag insikt i realtid om tidigare, nuvarande och framtida resultat. De tydliga visualiseringarna och användarvänligheten ger mer kontroll och insikt i portföljernas lönsamhet och gör det möjligt för yrkesverksamma att fatta bättre fastighetsbeslut.

logo flower

Mer om BrightAnalytics

BrightAnalytics är ett ungt företag med stora ambitioner. Vårt uppdrag är att ge yrkesverksamma en tydlig inblick i verksamhetens resultat. Bright-teamet består av experter på rapportering, affärsanalys och IT-utveckling. Allt med stort fokus på kundorientering och passion för analys och teknik, med vilket vi översätter våra kunders önskemål till de mest användarvänliga rapporterna.

Gå med i vårt växande partnernätverk?

  • Vem är BrightAnalytics?

    BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

  • Vem är målgruppen för BrightAnalytics?

    BrightAnalytics fokuserar på de finansiella profilerna i organisationen som är involverade i rapporteringen. Vårt fokus ligger på VD:arna och CFO:erna inom organisationen.

  • Vad är ledningsrapportering?

    Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.