Trender Gazellen 2015 lovande start-up nominering

Vi är stolta över att kunna meddela att B-Bright, moderbolaget till BrightAnalytics, har valts ut till Trends Gazelles 2015 i Västflandern. De snabbväxande företagen eller Gazellerna är en viktig del av vår ekonomi. De företag som ingår i denna ranking är alla starka och konkurrenskraftiga inom sitt område och sin region.

Företagen väljs ut från fyra olika kategorier:
– Startföretag: minst 3 år gammalt, positivt kassaflöde, > 1 anställd.
– Små företag: bruttomarginal < 1 miljon euro
– Medelstora företag: omsättning mellan 1 och 10 miljoner euro.
– Stora företag: omsättning > 10 miljoner euro

B-Bright har valts ut i kategorin Trends Gazelle Starter.

Presentationen kommer att äga rum den 11 februari.

Med hälsningar från företagare
Olivier, Merijn, Lode