Dashboard för varje anställd

BrightAnalytics kommersialiserade nyligen den rapporteringsplattform som företaget har utvecklat under de senaste åren.

Programvaran erbjuds som en onlinetjänst som gör det möjligt för företag att snabbt få tillgång till finansiell och operativ affärsinformation var som helst (i molnet). “Den stora skillnaden jämfört med befintliga verktyg för business intelligence är att vår instrumentpanel inte bara används av två eller tre personer från den högsta ledningen, utan även av styrelsen eller säljpersonalen”, säger Olivier Seynhaeve, en av de tre delägarna. “Alla i företaget kan använda den. BrightAnalytics arbetar med olika behörigheter för sin applikation, så en chef får annan information än en säljare.”

Företaget har lyckats övertyga ett tjugotal kunder och vill nå en årlig omsättning på en miljon under de kommande åren. Sedan september har det åtta personer starka teamet inkluderat en säljare, och företaget utesluter inte att gå in på kapitalmarknaden för att bygga ut sitt säljteam. För tillfället behövdes inget ytterligare kapital. BrightAnalytics startade med egna medel “strax utanför garaget” och försökte klara sig utan ytterligare kapital genom att vara sparsam och kreativ och genom att generera intäkter från affärsapplikationer. Det nystartade företaget har en tvådelad intäktsmodell: det tar betalt för en engångsinstallation av plattformen, varefter företagen betalar en månadsavgift för företagets tjänster.

 

Källa: Trends, 30 oktober 2014, Benny Debruyne.