BrightAnalytics går för finansiell rapportering utan capsones

Om ett företag vill omvandla siffrorna från sin ERP-miljö till användbar information, får det automatiskt business intelligence. Det handlar dock ofta om komplexa lösningar där företaget bara utnyttjar en bråkdel av möjligheterna. BrightAnalytics tar sig an denna fråga på ett annorlunda sätt. Det Hooglede-baserade startupföretaget håller medvetet tröskeln låg med ett enkelt verktyg för daglig användning.

Olivier Seynhaeve, Merijn Demuynck och Lode Bogaert träffades på arbetsförmedlingen Accent. Hösten 2012 startade de företaget B-Bright. De tre partnerna har en bakgrund inom IKT och ekonomi. “Det var därför självklart att vi skulle arbeta i den riktningen”, säger Olivier Seynhaeve.

BrightAnalytics positionerar sig inte som ett rent business intelligence-verktyg

“Med B-Bright byggde vi huvudsakligen anpassade lösningar, särskilt för finansiell rapportering. Så de unga entreprenörerna kom naturligtvis fram till nästa utmaning. “Vi utarbetade rapporteringslösningar som bland annat byggde på Excel. Men vi började snart leta efter något som skulle ge bättre resultat, utan att behöva ta till ett av de stora, etablerade paketen. Vi ville ha en lösning som skulle vara lätt att använda och samtidigt erbjuda rätt funktionalitet.”

Lösningen för finansiell och operativ rapportering utvecklades slutligen av B-Bright själv. Applikationen fick namnet BrightAnalytics och ingår nu i ett separat företag. BrightAnalytics är inte ett renodlat verktyg för business intelligence.

“Medan bi-tools i allmänhet fokuserar på avancerade användare erbjuder vi en lösning för alla anställda i företaget, baserat på rättigheter och roller. Vår lösning ger varje anställd ekonomisk och operativ insikt tack vare en direkt koppling till siffrorna från bokföringen eller ERP.” På så sätt undviker BrightAnalytics att företagets anställda behöver skicka stora Excel-filer till varandra.

SaaS-modell

“Vårt verktyg kan enkelt anpassas”, fortsätter Olivier Seynhaeve. “Vi kan göra programvaran tillgänglig på ett enkelt sätt för alla anställda i ett företag.” BrightAnalytics presenterar sig därför som ett verktyg för daglig användning. Priserna skiljer sig också från de stora Bi-paketen. BrightAnalytics arbetar inte med användarlicenser, utan med en engångskostnad som kompletteras av en abonnemangsformel.

“Vi erbjuder en saas-modell. Vi håller medvetet tröskeln låg. Vi vill också ge små företag möjlighet att använda vårt verktyg.” Avgiften för BrightAnalytics beror på företagets storlek, vilka moduler som används och vilka datamängder som används. Företag som Groep Sleuyter (byggbranschen), Vivaldis (bemanningsbranschen) och Logi-Technic (teknisk outsourcing) har redan börjat använda verktyget. BrightAnalytics talar dessutom med ERP-leverantörer om att integrera verktyget med deras ERP-paket.

BrightAnalytics

  • Registrerat kontor: Bruggesteenweg 300 box 11, 8830 Hooglede.
  • Datum för inrättande: 4 juli 2014
  • Anställda: 8
  • Kapital: 35 000 euro

 

Källa: Datanews, 05 december 2015, Dries Van Damme