Zoho Books logotyp
Börja nu med data från Zoho Books

Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • CRM
 • ERP
 • Finans

Integration Type

 • Standard API

Zoho Books

Integrationen

BrightAnalytics kan anslutas till Zoho Books och 250 andra bokförings-, ERP- eller CRM-system och centraliserar all finansiell och operativ data på en och samma plattform.

BrightAnalytics omvandlar automatiskt data till intuitiva och visuellt kraftfulla instrumentpaneler, grafer och rapporter som ger omedelbar insikt i verksamhetens prestanda.

Detta ger dig en komplett 360°-vy över din organisations resultat, både finansiella och operativa KPI:er kan nås när som helst och var som helst.

I BrightAnalytics är alla finansiella rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Zoho Books

Zoho Books är ett bokföringsprogram online som hanterar ekonomi, automatiserar affärsprocesser och underlättar kommunikation och arbete mellan avdelningar.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp
 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Detta är endast möjligt efter kontakt med 1 av våra kundframgångskollegor. De bildar bryggan mellan kund- och affärsanalytiker, så anslutningen av dina paket går smidigt.