Börja nu med data från Wings (online)

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • Finans

Wings (online)

Wings and Wings Online är programvara som stöder både företagsadministration och redovisning. Mjukvaran riktar sig till revisorer och små och medelstora företag samt ideella organisationer och skolor.

BrightAnalytics ansluter till både det lokala paketet Wings och den molnbaserade programvaran Wings Online och centraliserar all din finansiella och operativa data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera din förvaltningsrapportering. Du får en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

VanWellenGroup testimonial BrightAnalytics
Det är ofta skillnad på demo och praktik, men på BrightAnalytics infriades löftena faktiskt.
– Tom Bolsens, Ekonomichef
Läs mer…
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!