Visma.net logo
Börja nu med data från Visma.net

Moduler

  • Finansiell rapportering
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

Visma.net

The integration

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform och låter dig kombinera siffrorna i all oändlighet för att få fram de mest omfattande insikterna.

Data från Visma.net omvandlas till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och rapporter på BrightAnalytics-plattformen som berättar den sanna historien bakom siffrorna. I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Visma och Visma.net

Molnplattformen Visma.net erbjuder smarta verktyg som automatiserar och kopplar ihop dina affärsprocesser. Plattformen omfattar ekonomiadministration, lagerhantering, projektkontroll och HRM.

BrightAnalytics kan anslutas till olika Visma-programvarulösningar, oavsett teknik eller applikationstyp. BrightAnalytics-plattformen centraliserar all data och ger insikter i realtid om verksamhetens prestanda. Upptäck andra Visma-integrationer:

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer, och fler skapas hela tiden! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

”BrightAnalytics är redan mitt favoritverktyg, och jag har bara upptäckt toppen av isberget. Jag ser fram emot att ytterligare optimera våra rapporter.”
– Johan Ehlinger, Group Business Controller
Densiq logo