Visma.net logo
Börja nu med data från Visma.net

Moduler

 • Finansiell rapportering
 • Verksamhetsrapportering

Kategori

 • ERP
 • Finans

Visma.net

The integration

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform och låter dig kombinera siffrorna i all oändlighet för att få fram de mest omfattande insikterna.

Data från Visma.net omvandlas till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och rapporter på BrightAnalytics-plattformen som berättar den sanna historien bakom siffrorna. I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Visma och Visma.net

Molnplattformen Visma.net erbjuder smarta verktyg som automatiserar och kopplar ihop dina affärsprocesser. Plattformen omfattar ekonomiadministration, lagerhantering, projektkontroll och HRM.

BrightAnalytics kan anslutas till olika Visma-programvarulösningar, oavsett teknik eller applikationstyp. BrightAnalytics-plattformen centraliserar all data och ger insikter i realtid om verksamhetens prestanda. Upptäck andra Visma-integrationer:

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer, och fler skapas hela tiden! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

“BrightAnalytics är redan mitt favoritverktyg, och jag har bara upptäckt toppen av isberget. Jag ser fram emot att ytterligare optimera våra rapporter.”
– Johan Ehlinger, Group Business Controller
Densiq logo
 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Detta är endast möjligt efter kontakt med 1 av våra kundframgångskollegor. De bildar bryggan mellan kund- och affärsanalytiker, så anslutningen av dina paket går smidigt.