Teamleader Focus_logo
Börja nu med data från Teamleader Focus

Moduler

 • Finansiell rapportering
 • Verksamhetsrapportering

Kategori

 • CRM

Teamleader Focus

Integration

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform, och låter dig kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få insikter i realtid om din organisations ekonomi och affärsresultat.

BrightAnalytics omvandlar data från Teamleader Focus och andra källsystem till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och rapporter och skapar ett visuellt lager ovanpå dina finansiella och operativa data. De kraftfulla visualiseringarna gör det möjligt för dig att få värdefulla insikter och fatta effektiva, välgrundade strategiska beslut.

I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Teamleader Focus

Teamleader erbjuder två programvaruprodukter: Teamleader Focus och Teamleader Orbit.

Teamleader Focus är ett online CRM-, projekt- och faktureringssystem som gör att du enkelt kan hantera din kunddatabas, projekt och fakturering. Teamleader Focus erbjuder följande funktioner:

 1. Hantera kunder
 2. Utarbeta offerter
 3. Hantera projekt
 4. Spåra tid
 5. Skapa fakturor
 6. Ta emot betalningar
Upptäck våra Teamleader-kunder
”Uppgifterna visualiseras i tydliga kassaflödesrapporter och ger både ledning och aktieägare en kontinuerlig inblick i företagets ekonomiska resultat.”
– Philippe Van Den Bossche, CFO Services Manager (VGD)
House of Talents logotyp

De tre rapporteringsmodulerna i BrightAnalytics

Financiële rapportering PL dashboard BrightAnalytics

Finansiell rapportering

Centralisera alla affärssystem på ett kraftfullt rapporteringsverktyg och optimera de svåraste finansiella processerna som konsolidering.

Tack vare den omfattande automatiseringen har ekonomiteamet alltid alla siffror till hands.

Upptäck mer
Kassarapportering - kassaprognos

Kassaflödesanalys

Få insikt i alla kontantrörelser. Närma dig den kortsiktiga kassan och se långsiktiga trender som kan vara av stor strategisk betydelse.

En daglig uppdatering av din kassaposition och löptid ger dig en snabbvinst varje dag.

Upptäck mer
contract dashboard 1

Verksamhetsrapportering

Centralisera all operativ och finansiell data i ett gemensamt rapporteringsverktyg.

Kombinera dessa siffror i oändlighet för att komma till de mest inkluderande insikterna. Från försäljnings- och marginalrapportering till HR- och faktureringsrapportering.

Upptäck mer
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Vem är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.