Syntess

Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • Finans

Integration Type

 • On-Premise

Syntess

The integration

BrightAnalytics centralizes all data in one single platform and allows you to endlessly combine these numbers to gain real-time insight into your organization’s finances and business performance.

BrightAnalytics automatically transforms the data from Syntess and any accounting, ERP or CRM system, into clear and interactive dashboards, charts and reports, creating a visual layer on top of your data.

This provides you with a complete 360° view of your organization’s performance, both financial and operational KPIs can be accessed at any time and place.

In BrightAnalytics, all financial and operational reports are immediately available:

And much more!

MagnumHeating testimonial BrightAnalytics
De förstår oss, tänker med oss, är öppna för våra idéer och är, precis som vi, dynamiska. Jag gillar det sättet att arbeta.
– Jean-Paul Verdult, Ekonomichef
Läs mer…
logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Detta är endast möjligt efter kontakt med 1 av våra kundframgångskollegor. De bildar bryggan mellan kund- och affärsanalytiker, så anslutningen av dina paket går smidigt.