Standard Books Excellent logotyp
Börja nu med data från Standard Books

Moduler

  • Finansiell rapportering
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

Standard Books

Integrationen

BrightAnalytics ansluts till Standard Books och centraliserar all din ekonomiska och operativa data. BrightAnalytics-plattformen genererar automatiskt de mest intuitiva och visuellt starka instrumentpanelerna och förvaltningsrapporterna och ger omedelbar insikt i din verksamhet. Du får en 360°-översikt över hela organisationen, vilket gör att du alltid kan hålla fingret på pulsen och fatta snabba och välgrundade strategiska beslut.

Upptäck våra olika rapporteringsalternativ:

Och många fler!

Om Standard Books

Standard Books är en programvara för företag i Estland som skapats av Excellent. Programvaran innehåller nästan 30 moduler för att stödja ett företags dagliga verksamhet, t.ex. redovisning, försäljningshantering, logistik osv.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”BrightAnalytics är redan mitt favoritverktyg, och jag har bara upptäckt toppen av isberget. Jag ser fram emot att ytterligare optimera våra rapporter.”
– Johan Ehlinger, Group Business Controller
Densiq logo