Börja nu med data från SDP

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

SDP

SDP är ett flamländskt IT-företag som utvecklar mjukvara för nischade sektorer som mjukvara för detaljhandeln, notarier, grossister och webbutiker, och erbjuder modulära bokföringspaket och affärssystem.

BrightAnalytics ansluter till både SDP:s grafiska redovisning och traditionell redovisning. Vårt hanteringsverktyg centraliserar all data i en enda plattform och bildar det visuella skalet av både finansiell och operativ data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera din förvaltningsrapportering. Du får en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp