Börja nu med data från SAP HANA

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • Finans

SAP HANA

SAP HANA erbjuder olika funktioner, inklusive databashantering, databasadministration, datasäkerhet, multimodellbearbetning, applikationsutveckling och datavisualisering.

BrightAnalytics ansluter till olika SAP-paket, inklusive SAP HANA, både molnet och det lokala paketet) och centraliserar all data du behöver. Detta ger dig en helikopteröversikt över hela din organisation.

Andra kontakter med SAP:

Narviflex testimonial BrightAnalytics
Verktyget är så visuellt tilltalande att du inte behöver någon ekonomisk kunskap för att dra slutsatser.
– Dirk Berden, VD
Läs mer…
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!