Börja nu med data från SAP Business One

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

SAP Business One

SAP Business One är en lokal applikation som erbjuder moduler relaterade till olika affärsaktiviteter såsom finansiell redovisning, lagerhantering, försäljning – gäldenärer och köp – kredittimmar… Denna applikation kartlägger kunder och deras behov så att du kan närma dig rätt kunder med rätt produkter och tjänster.

SAP är ursprungligen ett tyskt företag, och är marknadsledande inom affärssystem och hjälper företag av alla storlekar inom olika branscher. BrightAnalytics ansluter till olika SAP-applikationer och centraliserar all data i en enda plattform så att du har en 360° överblick över din organisation. Du får omedelbar insikt i dina siffror och kan nu fatta väl övervägda beslut baserat på realtidsdata.

Andra kontakter med SAP:

Annemarie Serax
BrightAnalytics var en frisk fläkt när det gäller konsolidering.
– Annemarie Bogaert, Finance Manager
Läs mer…
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!