Sage 50cloud_logo
Börja nu med data från Sage 50cloud

Moduler

  • Finansiell rapportering

Kategori

  • Finans

Sage 50cloud

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform och låter dig kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få fram de mest värdefulla insikterna. Centraliseringen av dina data säkerställer också att du alltid har en 360°-översikt över din organisation.

Data från Sage 50cloud omvandlas till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och rapporter på BrightAnalytics-plattformen. Alla finansiella och operativa rapporter genereras automatiskt och är omedelbart tillgängliga:

Och många fler rapporteringsalternativ!

Om Sage 50cloud och Sage Group

Sage 50cloud är tidigare känt som Sage ContaPlus, en bokföringsprogramlösning för småföretag som erbjuds av Sage i Spanien. Sage 50cloud är en naturlig utveckling av Sage ContaPlus och erbjuder en uppsättning redovisnings- och löneprodukter som utvecklats av Sage Group och som riktar sig till små och medelstora företag.

Sage Group är ett brittiskt börsnoterat programvaruföretag som fokuserar på redovisnings-, löne- och betalningssystem som stöder entreprenörers ambitioner. BrightAnalytics ansluter till olika Sage-paket:

Upptäck våra kunder
  • Deroose Plants_logo_transparent
  • Euro Meat Group_logo_transparent
  • Go4Jobs_logo_transparent
  • House of Talents_logo
  • Invibes_logo_transparent
  • Valckenier_logo_transparent
”Uppgifterna visualiseras i tydliga kassaflödesrapporter och ger både ledning och aktieägare en kontinuerlig inblick i företagets ekonomiska resultat.”
– Philippe Van Den Bossche, CFO Services Manager (VGD)
House of Talents logotyp
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!