Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • Finans

Saga Software

The integration

BrightAnalytics connects seamlessly with Saga software and 250 other systems, centralizing all financial and operational data in a single platform. This allows you to endlessly combine these figures to arrive at the most inclusive insights.

The data from Saga software is transformed into clear and interactive dashboards, charts, and reports on the BrightAnalytics platform, telling the true story behind the numbers. All your financial reports are immediately available in BrightAnalytics:

And much more!

About Saga software

Saga software is accounting software for small and medium-sized companies who want to maintain clear administration easily and efficiently. This software provides good insight into the finances and tells at a glance how your organisation is doing.

Discover our clients
 • Annonsdax
 • Densiq-logotyp
 • Delphi-logo
 • Noviflora-logo-home pagina-BrightAnalytics
 • Otiga Group logotyp
 • Unifly
“Och eftersom verktyget ansluter direkt till vårt bokföringspaket via en automatisk synkronisering vet vi att siffrorna alltid stämmer.”
– Ralph Van Tongelen, ekonomichef
November fem logotyp
logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Detta är endast möjligt efter kontakt med 1 av våra kundframgångskollegor. De bildar bryggan mellan kund- och affärsanalytiker, så anslutningen av dina paket går smidigt.