Moduler

 • Verksamhetsrapportering

Kategori

 • CRM

Integration Type

 • On-Premise

RecruitNow

The integration

BrightAnalytics connects with RecruitNow and centralizes all operational data in one platform.

BrightAnalytics automatically transforms the data into intuitive and visually powerful dashboards, graphs, and reports, that provide instant insight into the performance of your business.

This provides you with a complete 360° view of your organization’s performance, both financial and operational KPIs can be accessed at any time and place.

About RecruitNow

RecruitNow is an online platform for your entire recruitment process that combines recruitment software (ATS), job sites and online campaigns.

logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 280 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

“Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp
 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Med vår BrightSync ansluter vi till mer än 280 datakällor. En av de största fördelarna med lösningen är möjligheten att ansluta till alla system.