Popsy-logo
Börja nu med data från Popsy

Moduler

  • Finansiell rapportering

Kategori

  • Finans

Popsy

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all data i en enda plattform och låter dig kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få insikt i realtid i din organisations ekonomi och affärsresultat.

BrightAnalytics omvandlar automatiskt data från Popsy och alla redovisnings-, ERP- eller CRM-system till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, diagram och rapporter, vilket skapar ett visuellt lager ovanpå dina data.

I BrightAnalytics är alla finansiella rapporter omedelbart tillgängliga:

Och många fler!

Om Popsy

Popsy erbjuder fullständig och integrerad redovisning både lokalt och i molnet. Den här programvarulösningen har en modulär struktur där du kan välja mellan olika funktioner som t.ex. dokumentskanning, avskrivning, kommersiell förvaltning och årsredovisning.

BrightAnalytics ansluter till Popsy, Popsy Active och Popsy Clairfield och hämtar all data, så att all data och affärsinformation samlas på ett och samma ställe. På så sätt har du alla KPI:er och siffror till hands och kan snabbt förutse och fatta beslut baserat på data.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp