Oras Organi logo
Börja nu med data från Ordas

Moduler

  • Finansiell rapportering
  • Verksamhetsrapportering
  • Kassaflödesanalys

Kategori

  • ERP

Ordas

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all data i en enda plattform och låter dig kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få insikt i realtid i din organisations ekonomi och affärsresultat.

BrightAnalytics omvandlar automatiskt data från Ordas och andra redovisnings-, ERP- eller CRM-system till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, diagram och rapporter, vilket skapar ett visuellt lager ovanpå dina data.

Detta ger dig en komplett 360°-vy över din organisations resultat, både finansiella och operativa KPI:er kan nås när som helst och var som helst.

I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Ordas

Ordas, Organi Administration and Distribution System, är ett programpaket som är särskilt avsett för trä-, byggnads-, återvinnings-, tillverknings- och grossistsektorerna och som optimerar affärsprocesserna. Programvaran automatiserar och centraliserar alla administrativa affärsprocesser i ett system och växer i takt med din verksamhet.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Låt oss veta så löser vi det!

”Tack vare rapporterna från BrightAnalytics kan vi bättre övervaka prestandan på våra sajter, fånga upp ytterligare arbete och vidarefakturera det.”
– Dries Devroe, Ekonomichef
Verhelst Group logotyp