Microsoft Dynamics NAV

Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • Finans

Integration Type

 • Standard API

Microsoft Dynamics Navision

The integration

BrightAnalytics centralizes all data in one single platform and allows you to endlessly combine these numbers to gain real-time insights into the finance and business performance of your organization.

BrightAnalytics automatically transforms the data from Microsoft Dynamics Navision into clear and interactive dashboards, graphs, and reports, and creates a visual layer on top of your data.

The plug & play aspect of the BrightAnalytics platform also allows you to easily create these reports and dashboards yourself, without the intervention of specialists or consultants. Making changes to structures, mappings, dashboards, user accesses, etc. can easily be dealt with by yourself.

In BrightAnalytics, all financial, operational, and cash reports are immediately available:

And much more!

About Microsoft Dynamics Navision and Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV (now Dynamics 365 Business Central) is an Enterprise Resource Planning application that helps with finance, manufacturing, Customer Relationship Management, supply chains, analytics, and e-commerce for small and medium sized businesses and local subsidiaries of large international groups.

BrightAnalytics connects to all types of applications, both new and older packages, whether it be an accountancy, ERP or CRM software. BrightAnalytics connects with Microsoft Dynamics NAV 2012, 2015 and 2017 as well.

Microsoft Dynamics is a product line with several modular and ready-to-use applications that combines CRM and ERP data with business logic and processes. To obtain a complete helicopter overview of your organization, BrightAnalytics connects with numerous other packages, including the various Microsoft Dynamics packages.

Belgian Pork Gro
Personerna på BrightAnalytics svarar alltid på våra frågor direkt. Vi får svar samma dag, och ofta även en lösning.
– Joeri Vandewaetere, Controller
Läs mer…
logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Detta är endast möjligt efter kontakt med 1 av våra kundframgångskollegor. De bildar bryggan mellan kund- och affärsanalytiker, så anslutningen av dina paket går smidigt.