Microsoft Dynamics NAV
Börja nu med data från Microsoft Dynamics Navision

Moduler

  • Finansiell rapportering
  • Kassaflödesanalys
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • CRM
  • ERP
  • Finans

Microsoft Dynamics Navision

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all data i en enda plattform och låter dig kombinera dessa siffror i oändlighet för att få insikter i realtid om din organisations ekonomi och affärsresultat.

BrightAnalytics omvandlar automatiskt data från Microsoft Dynamics Navision till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och rapporter och skapar ett visuellt lager ovanpå dina data.

BrightAnalytics-plattformens plug & play-aspekt gör att du enkelt kan skapa dessa rapporter och instrumentpaneler själv, utan att behöva anlita specialister eller konsulter. Det är lätt att själv göra ändringar i strukturer, mappningar, instrumentpaneler, användaråtkomster osv.

I BrightAnalytics är alla finansiella, operativa och kassarapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Microsoft Dynamics Navision och Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV (numera Dynamics 365 Business Central) är ett program för resursplanering som hjälper till med ekonomi, tillverkning, hantering av kundrelationer, leveranskedjor, analyser och e-handel för små och medelstora företag och lokala dotterbolag till stora internationella koncerner.

BrightAnalytics kan anslutas till alla typer av program, både nya och äldre paket, oavsett om det rör sig om en bokförings-, ERP- eller CRM-programvara. BrightAnalytics ansluter till Microsoft Dynamics NAV 2012, 2015 och 2017 också.

Microsoft Dynamics är en produktlinje med flera modulära och färdiga program som kombinerar CRM- och ERP-data med affärslogik och processer. För att få en fullständig helikopteröversikt över din organisation kan BrightAnalytics anslutas till många andra paket, inklusive de olika Microsoft Dynamics-paketen.

Belgian Pork Gro
Personerna på BrightAnalytics svarar alltid på våra frågor direkt. Vi får svar samma dag, och ofta även en lösning.
– Joeri Vandewaetere, Controller
Läs mer…
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer, och fler skapas hela tiden! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!