Börja nu med data från Magnitude Simba

Moduler

  • Finansiell rapportering

Kategori

  • Finans

Magnitude Simba

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all data i en enda plattform och låter dig kombinera dessa siffror i oändlighet för att få insikt i realtid i din organisations ekonomi och affärsresultat.

BrightAnalytics omvandlar automatiskt data från Magnitude Simba och alla redovisnings-, ERP- eller CRM-system till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, diagram och rapporter, vilket skapar ett visuellt lager ovanpå dina data.

Detta ger dig en fullständig 360°-översikt över din organisations resultat; både de finansiella och operativa KPI:erna kan konsulteras när som helst och var som helst.

I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Magnitude Simba

Magnitude Simba är en lösning för datakoppling som ger dataåtkomst till och från applikationer, dataplattformar, databaser etc. på ett effektivt sätt.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp