Börja nu med data från Kresoft

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP

Kresoft

Kresoft är ett belgiskt mjukvaru- och konsultföretag som fokuserar på att optimera affärsprocesser baserat på deras affärssystem där alla affärsprocesser hanteras centralt.

BrightAnalytics ansluter till Kresoft och centraliserar alla dina finansiella och operativa data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera din förvaltningsrapportering. Du får en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp