KPD logotyp

Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • Finans

Integration Type

 • On-Premise
 • Standard API

KPD

The integration

BrightAnalytics flawlessly connects with KPD (on premise & cloud) and 250 other systems, centralizing all financial and operational data in a single platform. This allows you to endlessly combine these figures to arrive at the most valuable insights.

The data from KPD is transformed into clear and interactive dashboards, charts and reports on the BrightAnalytics platform and tells the true story behind the numbers. In BrightAnaytics, all financial and operational reports are immediately available:

And much more!

 

According to Dries Devroe, CFO of Verhelst group:
“Thanks to BrightAnalytics’ reporting, we can better monitor the performance of our construction sites, capture additional work and re-invoice it.”

 

About KPD

KPD develops products specifically for the building and construction industry, offering the ability to manage every phase of the construction project, from logistics management and dispatching to HR activities. In addition, consultants ensure that the software solutions are fully adapted to the daily operations of the company.

VerhelstGroup testimonial BrightAnalytics
Vi kan inte lämna ett problem på en byggarbetsplats. Ett företag som vårt måste vara på bollen. Tack vare BrightAnalytics kan vi.
– Dries Devroe, Ekonomichef
Läs mer…
logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Vilka rapporteringsmoduler erbjuder BrightAnalytics?

  BrightAnalytics, plattformen för förvaltningsrapportering, erbjuder tre olika rapporteringsmoduler. Grundmodulen omfattar finansiell rapportering och kan utökas med moduler för kassarapportering och/eller verksamhetsrapportering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Med vår BrightSync ansluter vi till mer än 280 datakällor. En av de största fördelarna med lösningen är möjligheten att ansluta till alla system.