Kingdee-Logo-Official
Börja nu med data från Kingdee

Moduler

  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP

Kingdee

Om Kingdee

Kingdee är ett ERP-system som erbjuder lösningar för olika branscher, t.ex. finans-, detaljhandels- och sjukvårdsbranschen. Programvaran hjälper företag med ekonomisk redovisning, personaladministration, skatte- och fakturahantering etc.

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform. På så sätt kan du kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få fram de mest omfattande insikterna.

På BrightAnalytics-plattformen omvandlas data från Kingdee till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och scorecard som berättar den sanna historien bakom siffrorna. I BrightAnalytics är alla finansiella rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics already connects with more than 150 applications, and creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

”Och eftersom verktyget ansluter direkt till vårt bokföringspaket via en automatisk synkronisering vet vi att siffrorna alltid stämmer.”
– Ralph Van Tongelen, ekonomichef
November fem logotyp