Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • ERP
 • Finans

Infor LN 10.7

About Infor LN 10.7

Infor LN is a global ERP solution with market-leading support for small and medium enterprises as well as large organizations with multinational requirements and complex organizational structures such as multicompany environments. It is designed as a single-instance global ERP system supporting regional deployments. It allows you to model financial and operational structures, providing transaction management, planning, and shared services. LN helps companies consolidate systems and standardize information and business processes across their global operations.

The integration

BrightAnalytics connects seamlessly with Infor LN 10.7 and 250 other systems, centralizing all financial and operational data in a single platform. This allows you to endlessly combine these figures to arrive at the most inclusive insights.

The data from Infor LN is poured into clear and interactive dashboards, charts and reports on the BrightAnalytics platform and tells the true story behind the numbers. In BrightAnalytics, all financial reports are immediately available:

And much more!

logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with 280 applications, and creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

“Budget- och rapporteringsprocessen går bland annat genom verktyget BrightAnalytics. ”Vi har en fast uppskattningsöversikt och kan följa upp allt i den från offert till fakturering.”
– Eline Coppens, redovisningschef
Bavet logotyp
 • Vad är ledningsrapportering?

  Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.

 • Vem är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

 • Är BrightAnalytics en lösning för komplexa företag?

  BrightAnalytics är en lösning för alla företag: komplexa eller icke-komplexa. Lösningen växer med företaget. BrightAnalytics är också idealiskt för företag med mycket komplexitet, såsom flera företag, olika valutor, konsolidering, etc.

 • Vad är finansiell rapportering?

  Finansiella rapporter ger inblick i hur företaget mår, i det här fallet mer specifikt dess ekonomiska status.