Garp logo
Börja nu med data från GARP

Moduler

  • Finansiell rapportering
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

GARP

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform och låter dig kombinera siffrorna i all oändlighet för att få fram de mest omfattande insikterna.

På BrightAnalytics-plattformen omvandlas data från GARP till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och scorecard som berättar den sanna historien bakom siffrorna. I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om GARP

GARP är ett affärssystem för små och medelstora bolag inom tillverkning, fashion och distribution.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics already connects with more than 150 applications, and creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

”BrightAnalytics är redan mitt favoritverktyg, och jag har bara upptäckt toppen av isberget. Jag ser fram emot att ytterligare optimera våra rapporter.”
– Johan Ehlinger, Group Business Controller
Densiq logo