Fortnox logo
Börja nu med data från Fortnox

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • Finans

Fortnox

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att företag och redovisningskonsulter kan hantera sin ekonomi och administration effektivt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Det ger också kunder tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se .

Integrationen

För att ansluta din Fortnox till BrightAnalytics-plattformen och börja automatisera din rapportering, budgetering, prognoser och konsolidering, kontakta oss här !

BrightAnalytics connects seamlessly with

BrightAnalytics-Fortnox-integrationen

BrightAnalytics-plattformen integreras sömlöst med Fortnox och annan redovisning/ERP/CRM-mjukvara. Centralisera alla dina företag på en plattform och automatisera all din förvaltningsrapportering på nolltid.

”BrightAnalytics är redan mitt favoritverktyg, och jag har bara upptäckt toppen av isberget. Jag ser fram emot att ytterligare optimera våra rapporter.”
– Johan Ehlinger, Group Business Controller
Densiq logo