Börja nu med data från FiAdPro

Moduler

  • Finansiellrapportering

Kategori

  • Finans

FiAdPro

FiAdPro är en redovisningsintegration som automatiserar hanteringen av budgetar och regleringar. På grund av den integrerade ISABEL-anslutningen blir det onödigt att ange leverantörsbetalningar, kontoutdrag med mera.

BrightAnalytics ansluter till FiAdPro och centraliserar all data i en enda plattform. BrightAnalytics ledningsrapporteringsverktyg ansluter till valfritt antal applikationer, redovisning, ERP och CRM, vilket ger en 360° översikt över hela organisationen. På så sätt får du omedelbart tydliga insikter och fattar rätt strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp