Exact ProAcc-logo
Börja nu med data från Exact ProAcc

Moduler

 • Finansiell rapportering
 • Kassaflödesanalys

Kategori

 • Finans

Exact ProAcc

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform och låter dig kombinera dessa siffror oändligt för att komma fram till de mest inkluderande insikterna.

På BrightAnalytics-plattformen omvandlas data från Exact ProAcc till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och scorecard som berättar den sanna historien bakom siffrorna. Alla dina finansiella och operativa rapporter är omedelbart tillgängliga i BrightAnalytics:

Och så mycket mer!

Om Exact ProAcc

Exact ProAcc är ett paket för redovisning och kommersiell förvaltning med en modulär struktur som kan köras under både MacOS X och Windows.

 • ProAcc Studio Basic: Bokföring med fakturering
 • ProAcc Studio Advanced: Anläggningstillgångar, analytisk bokföring och budgetering
 • ProAcc Studio Premium: Orderadministration med försäljning, inköp och lagerhantering, serienummer, sammansatta artiklar och prissättning

BrightAnalytics ansluts till alla Exact-programpaket, oavsett teknik eller programtyp. Vår plattform centraliserar all data och ger dig omedelbar insikt i dina siffror. Upptäck de andra Exact-integrationer:

Vivaldis Interim testimonial BrightAnalytics
Det gick knappt sex veckor mellan de första intervjuerna och genomförandet: det hela gick fantastiskt snabbt.
– Anke Ulkens, VD
Läs mer…
logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

 

 • Vad är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är den mest intuitiva, pålitliga och snabbaste hanteringen av rapporteringsplattform som täcker alla behov av ledningsrapportering och konsolidering.

 • Hur fungerar BrightAnalytics?
  1. Anslut: BrightAnalytics ansluts till redovisnings-, ERP- och CRM-system och centraliserar all data i BrightAnalytics-plattformen.
  2. Rapportera: Standardmallarna i BrightAnalytics är omedelbart redo att användas, men kan anpassas helt och hållet för att passa ens behov.
  3. Analysera: Ledningsrapporter och instrumentpaneler erbjuder en mängd information och ger omedelbart en tydlig inblick i siffrorna för hela organisationen.
  4. Engagera dig: De tydliga rapporterna bidrar till en effektivare affärsstrategi och ett bättre genomförande och säkerställer transparens inom företaget.

 • Hur ansluter jag BrightAnalytics till mitt paket?

  Med vår BrightSync ansluter vi till mer än 280 datakällor. En av de största fördelarna med lösningen är möjligheten att ansluta till alla system.

 • Vad händer om det inte finns någon kontakt med mitt paket?

  Det finns ett team på BrightAnalytics som bygger kopplingar. Så om det inte finns någon kontakt än är vi säkra på att vi kan göra en.