Börja nu med data från Eurojob

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP

Eurojob

Eurojob är projektledningsprogram utvecklad av NETiKA, som stödjer hela projektets livscykel, från initiering till planering.

BrightAnalytics kopplar samman Eurojob och centraliserar både finansiell och operativ data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera ledningsrapporteringen. Med BrightAnalytics får du en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Och eftersom verktyget ansluter direkt till vårt bokföringspaket via en automatisk synkronisering vet vi att siffrorna alltid stämmer.”
– Ralph Van Tongelen, ekonomichef
November fem logotyp