e-boekhouden-logo

Moduler

 • Finansiell rapportering

Kategori

 • Finans

Integration Type

 • Standard API

E-Boekhouden

The integration

BrightAnalytics centralizes all financial and operational data in one single platform, and allows you to endlessly combine these numbers to produce the most inclusive insights.

The data from E-Boekhouden is poured into clear and interactive dashboards, graphs and scorecards on the BrightAnalytics platform, telling the true story behind the numbers. In BrightAnalytics, all financial reports are immediately available:

And much more!

About E-Boekhouden

E-Boekhouden is an accounting package which gives companies an overview of their most important figures. By automizing the process of exchanging data, it becomes easier and faster to have insights into the companies’ financial situation.

logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 250 applications, and is creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

 

 • Vad är ledningsrapportering?

  Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.

 • Vem är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

 • Är BrightAnalytics en lösning för komplexa företag?

  BrightAnalytics är en lösning för alla företag: komplexa eller icke-komplexa. Lösningen växer med företaget. BrightAnalytics är också idealiskt för företag med mycket komplexitet, såsom flera företag, olika valutor, konsolidering, etc.

 • Vad är finansiell rapportering?

  Finansiella rapporter ger inblick i hur företaget mår, i det här fallet mer specifikt dess ekonomiska status.