Coda Financials-logo
Börja nu med data från Coda Financials

Moduler

  • Finansiell rapportering

Kategori

  • Finans

Coda Financials

Integration

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform, och låter dig kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få insikter i realtid om din organisations ekonomi och affärsresultat.

BrightAnalytics omvandlar data från Coda Financials och andra källsystem till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och rapporter och skapar ett visuellt lager ovanpå dina finansiella och operativa data. De kraftfulla visualiseringarna gör det möjligt för dig att få värdefulla insikter och fatta effektiva, välgrundade strategiska beslut.

I BrightAnalytics är alla finansiella och operativa rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

Om Coda Financials

Coda Financials är ett internationellt finansiellt mjukvaruföretag som förvärvades av Unit4 2008. Coda Financials eller Unit4 Financials/Unit4 Coda tillhandahåller branschspecifika lösningar för den dagliga ekonomihanteringen. Programvaran tar en närmare titt på ekonomistyrning, finansiell redovisning och inköpshantering, samt fakturering och kapitalförvaltning.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Eftersom data kommer direkt från källan nu kan vi vara säkra på att det som kommer ut från BrightAnalytics är korrekt.”
– Bart Van den Broeck, CFO
Van der Erves logotyp