Moduler

 • Verksamhetsrapportering

Kategori

 • CRM

Chargebee

About Chargebee

Chargebee is the subscription management platform that helps you easily deploy and manage subscriptions. Chargebee helps you to automate payment collection, invoicing, email notifications and relationship management.

The integration

BrightAnalytics connects seamlessly with Chargebee and 280 other systems, centralizing all financial and operational data in a single platform. This allows you to view all of your revenue in a smart, SaaS dashboard. You can view client segmentation, get greater insights into who your customers are, predict the future, …

The data from Chargebee is poured into clear and interactive dashboards, charts and reports on the BrightAnalytics platform and tells the true story behind the numbers. In the SaaS app from BrightAnalytics, you have insights in the following aspects.

 • Annual Recurring Revenue
 • Churn & Net Retention Rate
 • Monthly Recurring Revenue
 • Customer Acquisition Cost

And much more!

logo flower

Connecting valuable data

BrightAnalytics already connects with more than 280 applications, and creating more all the time! Didn’t find your connector? Let us know and we’ll get right on it!

“Excel har hjälpt oss länge, men vi har nått gränsen. Med BrightAnalytics har våra anställda alla rätt verktyg i sina egna händer.”
– Anke Ulens, VD
Logotyp Vivaldis Interim
 • Vad är ledningsrapportering?

  Ledningsrapportering är att samla in data och visualisera den på ett enkelt sätt.

 • Vilka är BrightAnalytics?

  BrightAnalytics är ett ungt företag i sin uppskalningsfas med stora ambitioner. Vårt mål är att hjälpa så många företag som möjligt att få fart på att göra affärer tack vare tydlig insikt i ditt företags prestation. För detta automatiserar vi de komplexa rapporteringsprocesserna för dina finansiella, operativa och kontanta siffror. Så att du hela tiden kan hålla fingret på pulsen och växa snabbare men på ett kontrollerat sätt.

 • Är BrightAnalytics en lösning för komplexa företag?

  BrightAnalytics är en lösning för alla företag: komplexa eller icke-komplexa. Lösningen växer med företaget. BrightAnalytics är också idealiskt för företag med mycket komplexitet, såsom flera företag, olika valutor, konsolidering, etc.

 • Vad är finansiell rapportering?

  Finansiella rapporter ger inblick i hur företaget mår, i det här fallet mer specifikt dess ekonomiska status.