Brio-Portima-Plus-Logo
Börja nu med data från Brio Portima Plus

Moduler

  • Verksamhetsrapportering

Kategori

  • ERP
  • Finans

Brio Portima Plus

Om Brio Portima Plus

Brio Portima Plus är ett ledningssystem för stora försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Med den här programvaran kan företag enkelt hantera sina policyer, övervaka sin bokföring och följa utvecklingen av sina kontor etc.

Integrationen

BrightAnalytics centraliserar all finansiell och operativ data i en enda plattform. På så sätt kan du kombinera dessa siffror i all oändlighet för att få fram de mest omfattande insikterna.

På BrightAnalytics-plattformen omvandlas data från Visma Control Edge till tydliga och interaktiva instrumentpaneler, grafer och scorecard som berättar den sanna historien bakom siffrorna. I BrightAnalytics är alla finansiella rapporter omedelbart tillgängliga:

Och så mycket mer!

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Låt oss veta så löser vi det!

”Att digitalisera och automatisera redovisningsprocesser med BrightAnalytics skapar mer tid för analys.”
– Philippe Van den Bossche, direktör CFO Services
VGD logotyp