SQL Azure logo
Börja nu med data från Azure SQL

Moduler

  • Finansiell rapportering

Kategori

  • Finans

Azure SQL

Integrationen

BrightAnalytics ansluter till Azure SQL Database och bildar ett visuellt skal över både finansiella och operativa data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera din förvaltningsrapportering. Du får en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

Alla dina finansiella och operativa rapporter är omedelbart tillgängliga i BrightAnalytics:

Och så mycket mer!

Om Azure SQL

Azure SQL Database utvecklas av Microsoft och hanterar de flesta funktioner för databashantering, t.ex. uppgradering, korrigering, säkerhetskopiering och övervakning.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics är redan ansluten till mer än 150 applikationer och det skapas ständigt fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp