Börja nu med data från Azure SQL

Moduler

  • Kontantrapportering
  • Finansiellrapportering

Kategori

  • Finans

Azure SQL

Azure SQL Database är utvecklad av Microsoft och tar hand om de flesta databashanteringsfunktioner såsom uppgradering, patchning, säkerhetskopiering och övervakning.

BrightAnalytics ansluter till Azure SQL Database och bildar ett visuellt skal över både finansiell och operativ data. De intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler ge omedelbar insikt i ditt företags situation och automatisera din förvaltningsrapportering. Du får en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp