Börja nu med data från Argus Enterprise

Moduler

  • Finansiellrapportering
  • Kontantrapportering

Kategori

  • Finans

Argus Enterprise

Argus Enterprise är en programvara för kommersiell fastighetsvärdering och tillgångsförvaltning som gör det möjligt för fastighetsbolag att värdera och hantera prestanda för sina fastighetstillgångar under investeringslivscykeln.

BrightAnalytics ansluter till Argus Enterprise och centraliserar både finansiell och operativ data. Ledningsrapporteringsplattformen erbjuder intuitiva och visuellt starka instrumentpaneler som ger omedelbar inblick i ditt företags situation. Med BrightAnalytics får du en 360° översikt över hela organisationen , så att du alltid kan hålla fingret på pulsen och snabbt fatta välgrundade strategiska beslut.

logo flower

Ansluter värdefull data

BrightAnalytics ansluter redan till mer än 100 applikationer och skapar fler och fler! Hittade du inte din kontakt? Meddela oss så sätter vi igång direkt!

”Det faktum att BrightAnalytics kan ansluta till praktiskt taget alla bokföringspaket var en extra bonus för oss.”
– Tom Bolsens, ekonomiansvarig
Van Wellen Groups logotyp