Tack vare BrightAnalytics har vi en helikoptervy över hela företaget.

-Davy Derammelaere, VD
"Även om vi fortfarande är i en upptäcktsfas vet vi redan att det var mer än värt investeringen."
- Davy Derammelaere, VD

Integrationer i bruk

Moduler i bruk

Helikoptervy över operativ funktion

Övervakning av dina egna anställdas prestationer, för att göra justeringar där det behövs: det är viktigt för Tecjobz HR Group . Speciellt nu när den västflamländska rekryteringsspecialisten drömmer om en ambitiös tillväxt. För att behålla överblicken valde affärscheferna Liselotte Degezelle och Davy Derammelaere BrightAnalytics. Utöver operativ rapportering tar man idag även sina första steg mot att använda verktyget för finansiell rapportering.

”I dagsläget är vi 12 stycken, snart är det 14, och vi vill växa ännu mer”, inleder manager Davy entusiastiskt. Tillsammans med sin livskamrat Liselotte grundade han 2018 Tecjobz HR Group, som specialiserat sig på rekrytering av tekniska och logistiska profiler. Under namnet Lagom Engineering rekryterar de även kandidater till ingenjörs- och chefsbefattningar. ”Vi utmärker oss från andra rekryteringsföretag genom vår specialisering, men också genom vårt val av en central plats från vilken vi servar våra kunder. Från och med här har vi stora planer på att växa ytterligare.”

Användarvänlig och visuellt stark

Tillsammans med ambitionen om tillväxt och den expanderande organisationen kom behovet av ett verktyg för att övervaka alla affärsprocesser, och behålla kontrollen över helheten. ”Vi vill ha en helikoptervy över hela vårt företags verksamhet. Det kan vi inte göra utan ett professionellt verktyg”, säger Davy. Det är viktigare än någonsin att kunna reagera snabbt som företagare. Beslutsunderlaget utgörs av siffror och en korrekt analys. Att mäta är att veta. Så steget till BrightAnalytics togs snabbt.

Kort efter implementeringen av BrightAnalytics har Tecjobz HR Group redan implementerat den operativa rapporteringen fullt ut. ”Tack vare kopplingen till deras ERP-paket ger verktyget oss möjlighet att övervaka våra interna medarbetares prestationer på ett mycket trevligt, användarvänligt och visuellt starkt sätt, så att vi kan justera vid behov. Tillsammans med våra medarbetare går vi in i en väldigt öppen dialog om rapportering , förklarar Liselotte. Dessutom ger verksamhetsrapporteringen oss en bild av vilka kunder som växer, vilka som bromsar in, … och vi kan därmed följa vår kommersiella verksamhet. Evolution.”

Sätt enkelt upp ekonomiska analyser själv

Tecjobz HR Group har nyligen börjat använda BrightAnalytics även för sin finansiella rapportering, men bolaget är fortfarande i en övergångsfas. ”Vi brukade arbeta med ett annat verktyg”, säger Davy. ”Det enda vi kunde se i det var siffrorna. Dessutom var systemet mycket krångligt. Därför gick vi även över till BrightAnalytics för den finansiella rapporteringen. Och, återigen, på grund av styrkorna med detta verktyg: dess visuella kraft, det faktum att vi kan hitta saker snabbt, kan ställa in våra egna analyser, kan ställa in parametrar själva, etc. Allt detta på ett mycket enkelt sätt.” Liselotte ansluter sig till honom: ”Dessutom är vi inte beroende av en revisor för att veta var vi står. Även om vi fortfarande är i en upptäcktsfas vet vi redan att paketet var väl värt investeringen. Det här verktyget är så mycket mer dynamiskt än vår tidigare lösning och kan göra så mycket mer.”

Slutligen nämner Davy och Liselotte också tjänsten BrightAnalytics. ”Eftersom vi är väldigt engagerade i service gentemot våra kunder och kandidater är vi väldigt lyhörda för detta. Naturligtvis kan varje IT-system ha ett tekniskt problem då och då. Detta händer sällan på BrightAnalytics, men när det gör det kommunicerar de mycket snabbt, så att vi vet att de är medvetna om problemet och jobbar på en lösning. Knappt en halvtimme senare får vi ett nytt meddelande om att problemet är löst. Vi behöver inte gå efter det själva.” , tillägger Liselotte.

logo flower

Fördelarna med BrightAnalytics enligt Tecjobz:

  • Dynamisk, användarvänlig lösning
  • Visuellt stark
  • Snabb kommunikation, bra service
  • Lätt att sätta upp

Är du nyfiken på vad BrightAnalytics kan betyda?