Vår investeringsgrupp tittar också på siffrorna.

-Dirk Berden, VD
"Verktyget är så visuellt tilltalande att du inte behöver någon ekonomisk kunskap för att dra slutsatser."
- Dirk Berden, VD

Integrationer i bruk

Moduler i bruk

Mer tid för dataanalys och justering

För att äntligen få realtidsrapportering om de olika enheternas och gruppens prestanda: det var vad Narviflex letade efter när man valde BrightAnalytics. En knapp månad senare har de – som de kallar det – en helikoptervy över hela företaget med en knapptryckning. Och det inkluderar inte koncerninterna transaktioner.

Tills nyligen använde Narviflex – tillverkare av transportband, industriell plast, gummi och plast – fortfarande kalkylblad för att kartlägga företagets prestanda, dess sex anläggningar och tio enheter. Det hände ad hoc, några gånger om året. “Men när vår organisation växte, växte behovet av realtidsrapportering också”, säger VD Dirk Berden. “Utöver det behövde vi också konsolidera. På grund av det började vi leta efter ett rapporteringsverktyg. Det var Dovesco, investeringsgruppen vi är en del av, som rekommenderade BrightAnalytics till oss. Flera av dess företag arbetade redan med programvaran.”

Inga ekonomiska kunskaper krävs

BrightAnalytics organiserade ett virtuellt introduktionsmöte i full lock down, och knappt en månad senare rullade de första rapporterna ut ur systemet. “Efter att de bedömt våra behov och kartlagt vilka företag och system som behövde kopplas upp satte de upp verktyget åt oss. Det gick väldigt smidigt. Idag kan vi få nästan realtidssiffror från vilket företag som helst tack vare mjukvaran, både siffror från koncernen och från vissa kluster i systemet. Ett kluster består till exempel av alla belgiska enheter eller alla operativa bolag. Vi kan enkelt filtrera koncerninterna transaktioner från resultaten, så att vår koncernomsättning blir mer realistisk än tidigare.”

BrightAnalytics används inte bara av chefsrevisorn och de två vd:arna för Narviflex, utan även av Dovesco, enligt Dirk: “Detta är användbart när vi till exempel behöver fatta investeringsbeslut. I framtiden vill jag utöka tillgången till filialchefer ännu längre. Visuellt är verktyget så attraktivt att du inte behöver någon ekonomisk kunskap för att dra slutsatser av det. Med andra ord: en chef behöver inte gräva fram en konsoliderad balans- eller resultaträkning, men ser på ett ögonkast till exempel dagens omsättning jämfört med föregående år, presenterat i en tydlig graf.”

Minimera risken för fel

På samma sätt håller Narviflex ett öga på arbetskostnaderna och utgifterna för verktyg och arbetskläder. “Om vi till exempel ser en topp i arbetskostnaden kan vi ta reda på var den kommer ifrån”, säger Dirk. “Finns det ett projekt som måste avslutas snabbt som krävde natt- eller övertidsarbete? Vi kan också jämföra omsättningen för en produktgrupp med antalet arbetade timmar i produktionshallen för att tillverka de produkterna. På så sätt kan vi se om det finns en förlust eller vinst i produktivitet, och om produktgruppen är tillräckligt effektiv.”

För att kunna skapa den här typen av rapporter måste BrightAnalytics givetvis kommunicera med olika databaser. “Ibland handlar det om molnbaserade lösningar, ibland inte. Lönekostnaderna kommer till exempel från socialsekretariatet medan produktionsdata finns i SAP.

Dessutom använder inte alla enheter samma bokföringsprogram. BrightAnalytics centraliserar denna information och presenterar den i ett användarvänligt format. Som sådan har vi en tydlig överblick över hela företaget idag: mycket snabbare än hur vi brukade arbeta, och med mycket mindre risk för fel.

Kundservice? Löst inom 24 timmar!

Dirk är också entusiastisk över samarbetet. “Frågor besvaras samma dag. Vår kontaktperson har en enorm kunskap och expertis. Om vi kör fast vet han oftast direkt var han ska leta. När vi nyligen tog över ett företag var kopplingen till deras molnbaserade system gjort inom 24 timmar. Vi hade knappt tagit över företaget när vi redan kunde dra in data. Jag tycker det är fantastiskt.”

logo flower

Fördelarna med BrightAnalytics enligt Narviflex:

  • Helikoptervy över hela företaget
  • Visuellt tilltalande och användarvänligt verktyg
  • Realtidsrapportering av resultat
  • Snabb service, gedigen expertis
  • Enorma tidsbesparingar, minimal risk för fel
  • Inga ekonomiska kunskaper krävs

Undrar du vad BrightAnalytics kan betyda för dig?